بهار زمستانی

THE WORD HAS BEEN  CHANGED AND WE FORGeT THESE changes!!

you must be home by eleven(2
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۳ 

هر یک از دخترا یک جور نوجوانی میکنند،بعضی از آن ها خودشان هم می دانند عاشق نمیشوند اما اصرار دارند با دفتر شعری که کلماتش مثل یک رویای شیرین ،سمفونی شماره 5 بتهون را میزند،عاشق شوند و به یاد آن کسی که عصر بعد از مدرسه یا شب بی هیچ بهانه ای و بدون قایم کردن از پدر مادر،قرار میگذارند عاشق شوند!من نه می خندم نه بیهوده میدانم..من همان غزل 16ساله ی بین این ها هستم،آرام،پر از سکوت و خالی از نگاه!...کاش میشد خانم "رسالت"اینقدر ما را از جهنم و بهشت موعود نترساند و ما را دخترانی که بعد ها مو هایشان از سقف با توده ی از آتش آویزان میشود و دست هایمان در اثر تماس با نا محرم قطع میشود ،نبیـــــــــــــند!بین فضای خالی ردیف ِ نیمکت ها قدم میز ند،کتاب و قلمش و عینکی که هر لحظه امکان دارد از چشم های توبیخ کننده اش بیفتد ،همه ی این ها برای من درس و کلاس نمیشود!تا این کلاس و این سن،همیشه حس کرده ام معلم ها هیچ وقت شبیه بقیه آدم ها نیستند،حس آن ها را هم ندارند،مثل آن ها هم شادی نمیکند ،ولی فقط چرا اگر آن ها را بیرون و در خیابانی ببینی باور میکنی آن ها هم یکی از هزاران  آدم هایی هستند که باید  باشند و تو هرگز هم از بودنشان خبر نداری!دخترهازیر صندلی موبایل هایشان را درآورده اند ،گه گاهی هم سرشان بالا می آید و معلم را نگاه می کنند و بعد دوباره انگار که با چراغ قوه توی ِ یک غاری ر ا می بینند سرشان را پایین می  آورند..یاد ِ حرف مادرم می افتم و هشداری که به من داده است و خطر هایی که در این جامعه است و  من هر روز شمه ای از آن ها را توسط مادر مراقب میشوم!...یاد کتاب فروشی محبوبم"انوشیروان"می افتم و درش که بسته بود و کتابی که ای کاش آخرین نسخه اش را برایم  نگه  بدارد!معلم چیزهایی می گوید و همه انگار تیری که از چله ی کمان رها شده باشند،ولو میشوند روی کتاب ها و قلم ها را به د ست می گیرند..((خانم آهسته تر..خانم یه بار دیگه ...خانم چی؟..))ای کاش هیچ وقت زنگ نخورد،مدرسه تمام نشود و زنگ مدرسه را نزنند،بین همهمه و شلوغی ها ،بین تمام صداهای آشنا و ناآشنا،کسی صدای ذهن مرا نمیشود و من رهاتر از همیشه بلند بلند فکر میکنم... زنگ آخر است..مادر به من گفته است دیر نیایم اما من...

                                                                                       ادامه دارد..(!)


کلمات کلیدی: part2 ، you must be home by eleven
لینک دائم مهمان های بهار زمستانی () نویسنده: هما