بهار زمستانی

THE WORD HAS BEEN  CHANGED AND WE FORGeT THESE changes!!

از اینجا به بعد
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱۸ 

از اینجا به بعدش دیگر تو نیستی،از آنجایی که روی ِ چمن های ِ سبـــــــــز ِ بی خیالی پرسه بزنی و بزرگ ترین دغدغه ات تعریف از آسمان آبی در ارتفاع ِ خنک یک کوه باشد!من،تو یا آنها!رویاهایمان شبیه نبود اما پر از آشنایی بود و مهربانی!من یادم می آید!من آن پرتقال یا نارنگی نارنجی آن روزها خوب یادم هست!من آن همه طعم ِ بودن  خوب ،یادم هست هنوز!چقــــــــــــــــدر با خود ِ خودم فاصله دارم؟چقدر!و این کاش دیگر آن "خود" ،من نباشم اما به قول شاعر "کور" شوم اگر دروغ بگویم بند بند وجودم دنیایی را می طلبد که با تمام بچگی ها و توهم ها ساخته بودم!نه خودش را بلکه یادآوری شیرینش را! گاهی مشت می کوبم بر تن ِ سنگین اشتباهات و گاهی خنده و گاهی اشک هایِ سرگردانی که دیگر خیلی وقت است جلوی هیچ کس سرازیر نمیشوند!گاهی حالم را باور می کنم و گاهی "حال" ِ خیلی وقت پیش تر ها را!گاهی فکر میکنم شاید من دقیقا همان دختری هستم که صبح ها ی ِ آن پاییز و زمستان و بهار و کمی از تابستانش ،بیدار میشوم تا به جایی بروم که تمام دیوانگی و شوق من را پُر میکند!کلاس های پر از انگیزه دانشکده و ستاره و منیبا و مه سا و خیلی های دیگر که تمام من می شوند آنجا!گاهی دختر مانتو گشاد فرهنگ و بهشت آیین میشوم و بعد ترش پیش دانشگاهی هرگز زیاد نرفته و نخانده!گاهی دختر بچه ی عاشقی میشوم که یادش می رود بیشتر بزرگ شود و باور نکند زودتر، و دیرتر بسته شود!بسته ی این همه دروغ!ولی!

وای اگر بگویم باور نمیکنم این من که اینجا به بعد هستم و دارم و می نویسم و مجازی میشوم ،من باشم!دختری که دیگر ذره ای از آن روزهایش نیست و کمتر می گوید و کمتر می ماند!اگر بنشینی کنارم هرگز حال ِ آن روزهایم را باور نمیکنی!حال دختری که از درس ها و تست ها فرار میکرد و خوش خیالِ +به توان 1000بود!آخ که اگر باور نکنی هما چقدر "کور" میشوی!چقدر آدم جدید هست،چقدر روزهای کاری خوبی هست،چقدر ....

چقدر دلم تنگت میشود هما!

BZ:از اینجا به بعدش آن هما نبود!

BZ:نارنجی  هر چیز دیوانه ام میکند هنوز!

BZ:

 

When Things Go Wrong , When Sadness Feels Ur Heart

When Tears Flow In Ur Eyes , Always Remember 3 Things

 I Am With You

 still With You

will always with You


کلمات کلیدی:
لینک دائم مهمان های بهار زمستانی () نویسنده: هما