بهار زمستانی

THE WORD HAS BEEN  CHANGED AND WE FORGeT THESE changes!!

مطمئنی 6 تیراست؟
ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٦ 

و من میان آرزوهایی که معلق مانده است یک "سلام " آورده ام !

داستانی که نیمه تمام ماند و  من که نیمه تمام نمی مانم آمده ام باز!

میدانی ذهنم شبیه یک اتاق شلوغ  و درهم است که نمید اند درست "خاطرات " اش را و روزمرگی هایش را کجا گذاشته است ! گلدان ذهنی  که باید آب دادش را آب میدهم هر روز اما تا می آید شکوفه کند، من  کمی تا قسمتی زودتر بارانی میشوم!بارانی فکری شلوغ و روزهای خسته و شاد و  دست آخر لبخند! :)

چتر ندارم و دوست دارم بلند بلند باران صدای قطره هایش را توی گو شم فریاد بزند و من  :) دارم هنوز وقتی ابر ها کنار می روند و خو رشیدی که دوستش ندارم باز می آید و من :) دارم هنوز!

امروز از آخرین پست ِ "بهار " و حالا که تابستان ش را شروع کرده است ،حرف میزند!

از 6تیــــــــــری که نمی داند 6تیراست یا نه !

من مطمئن نیستم !

مطمئن نیستم از این مجازی دوست داشتنی امروز جان سالم به در برم!

مجازی ای که امروزش  که شروع ِدیگرش است 6تیر است!

قلمم را نشانه می گیرم ...

چشم هایم را باز میکنم !

امروز 6 تیراست ،معاهده ای بین مان منعقد شد ه و من ِاحساسی و  مجازی هایم هجوم می آوریم به تو !

بهار باشی یا نه امروز 6 تیر است و من

باورت دارم

Bz:خوش او مدی :)

 

 


کلمات کلیدی: 6تیر
لینک دائم مهمان های بهار زمستانی () نویسنده: هما