بهار زمستانی

THE WORD HAS BEEN  CHANGED AND WE FORGeT THESE changes!!

27 بار که گذشت !
ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢۸ 

برای من یک بار و دو بار و سه بار نبود !

برای من قد تمام روزهایی بو د که آفتاب دارد و صبح دارد و تا شب که امتداد دارد و چشم هایم تمام میشود بر 27بار بودن تو !

که ادامه دارد و امتداد یا هر چیزی که کِش می آید و  من میفهمم 27 بار آمده بودی!

27 بار آمده بودی و من نمی دانستم کور بودم! کور؟!!

چشم هایی که جمع سمت چپ و راستش به اندازه ی یک ندیدن کو رم کرد!

 و من !

آنقد ر میدانستم ،میدانستم که ...میدانستم که .....کاش هیچ وقت دانسته هایم کو رم نمی کردند!

و من ....

به جان خریدم این همه ندیدن را و کو ری را و امتداد را و 27 بار نبودنت را!

حالا !

حالا اینجا در جایی حوالی "دیگر هیچ وقت نبودنت" آرام آرام نفس می کشم و از 27 بار ننگین حرف میزنم ...

کاش  هیچ وقت هیچ وقت تعبیر من از 27 بار نبودنت، یک :) نبود...

bZ:بهار دیشب در اوج گرمای تابستانی اش یک سکانس از زمستان را تجربه کرد !

 

 


کلمات کلیدی:
لینک دائم مهمان های بهار زمستانی () نویسنده: هما