بهار زمستانی

THE WORD HAS BEEN  CHANGED AND WE FORGeT THESE changes!!

من....
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٤ 

           من محــــــــــــــــــــــــو می شوم!

       i  i  i       

 

من را محو کنیــــــــــــــــد لطفا!

                                                                                         !minx

                                                                                               ....i mean u

                                                                   I   vanish   without  a

                                                         trace!  

 bz :میگن دختـــــــــــر نباید چشم سفید باشه به چیزی اعتراض کنه!بیچاره دختر!

    منتظر باشید که بنویسم به زبانی به نام انگلیش باز هم تا شاید برسد فریاد...


کلمات کلیدی:
لینک دائم مهمان های بهار زمستانی () نویسنده: هما