بهار زمستانی

THE WORD HAS BEEN  CHANGED AND WE FORGeT THESE changes!!

بدون نام!
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٦ 

حتی توی آسمان هم غیب شده ای....

چقدر فراموشی طعم گزنده ای دارد.

چنگ میزند با آن دستان به خون من آغشته اش....

نمیدانم !

شاید تقدیر    فردا را بهتر نشان خواهد داد.


کلمات کلیدی:
لینک دائم مهمان های بهار زمستانی () نویسنده: هما