بهار زمستانی

THE WORD HAS BEEN  CHANGED AND WE FORGeT THESE changes!!

بشنو یه کم از من!
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۳٠ 

دارم خودم را می کشم.

برای آرزویی که محال است و محال نیست.

فریاد .................

بزنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

می شنوی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   کاش میدانستی بهارم ,زمستان دیروزت نخواهد بود.

bz:تمام مقدسات شاهد این دیدار اند!

 


کلمات کلیدی:
لینک دائم مهمان های بهار زمستانی () نویسنده: هما