بهار زمستانی

THE WORD HAS BEEN  CHANGED AND WE FORGeT THESE changes!!

دختر من حالش چطوره؟؟
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٥ 

دارم فکر میکنم.

دارم تمام جرات هامو تو مشتم میگیرم.

بازهم خدا را شکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.

دختـــــــــــــــر ما,خودش خودش رو نجات داد.

دختر بودن مزیت است با تمام اذیت ها!

به خودت برس دختر که دنیــــــــــــــــــــا از هوش تو پر شده.

به حریفت میدون رو نشون بده.

مغرور و مهربان.

بچرخ....برقص....بزن.....بریز..بپاش...برووو!تا آخر خط! قرمز رو ندیده بگیر.تو از اون هم فراتری!

bz: نه اغراق بود....نه تمجید.....فقط میخواستم یادآوری کنم,من امروز بــــــــــــــــــــــــه

قدرت م ی ا ن دی ش م ......(و بهتره اصلا به آن من محو میشوم ,فکر نکنم! )

      کیش کردن قبل از نبرد!!!                مات کردن زمان استراحت!

 

    بانو گشسب جنگجو

بانو گشنسب : دختر دیگر رستم – خواهر زربانوی دلیر . نام بانو گشسب جنگجو در برزونامه و بهمن نامه بسیار آمده است . یکی از مشهورترین حکایت های او نبرد سه گانه فرامرز – رستم و بانوگشسب است.


کلمات کلیدی: بانو گشنسب
لینک دائم مهمان های بهار زمستانی () نویسنده: هما