بهار زمستانی

THE WORD HAS BEEN  CHANGED AND WE FORGeT THESE changes!!

دوست دارم یا ندارم!
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢ 

با تمام دبلیوها و تمام ورود ها و اسم رمز زدن ها شروع میکنم.دست خط مجازی من که طلوع بهار زمستانی را با شادی ها

, غم ها, هیجان ها و هر چه دم دست احساسش بیاید مینویسد.آنقدر مینویسد که اصلا یادش میرود چقدر با دفترش بیگانه شده!آنقدر ذوق میکند که یادش میرود شوق های دنیای کاغذ نویسش را!خواست بهار باشد.نه سفید سفید نه سبز سبز نه زرد زرد فقط بهار باشد قاطی تمام فصل ها که حالا فقط سمبل شان زمستان است!دوست دارد که یادش برود سیاهی های روی کاغذ و دوست دارد یادش نرود مجازی های آن دنیای اینترنتی که بهار زمستانی اوست!نه! طلوع بهار زمستانی اوست.


کلمات کلیدی:
لینک دائم مهمان های بهار زمستانی () نویسنده: هما