بهار زمستانی

THE WORD HAS BEEN  CHANGED AND WE FORGeT THESE changes!!

من تهدیدت میکنم.....با همین آهنگ ها!!!
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳ 

بی خیال حرفایی که تو دلم جا مونده.....

آخه دنیای تو دنیای دلای سنگیه!!!!

هیچ مخاطب خاصی مد نظر نیست....

هیچ قلبی قرار نیست بیاید اینجا!

............................................

بذار ببینم!!!

اصلا نمیتوانم حرف بزنم!

اصلا کاری به همان بعضی وقت ها ندارم که حوصله ندارم!

لو میدهم تو را.......!!!!!

همین روز ها!!

دوباره دارم موزیک گوش میدهم.....

حس کردم یه کم تهدیدت کنم.....

تو که میدانی

من سرم  به همین انگشت های دست گرم است!

 

               

         در ظاهر به صلح میرسیم.....! 

برای کسایی که میدانند و نمیدانند:دلم خواست این را بگذارم اینجا.....

از اتفاقی بودنش خوشم آمد همین جوری!!

 

....هما ی همیشه بهار زمستانی....

کلمات کلیدی:
لینک دائم مهمان های بهار زمستانی () نویسنده: هما