دوست دارم یا ندارم!

با تمام دبلیوها و تمام ورود ها و اسم رمز زدن ها شروع میکنم.دست خط مجازی من که طلوع بهار زمستانی را با شادی ها

, غم ها, هیجان ها و هر چه دم دست احساسش بیاید مینویسد.آنقدر مینویسد که اصلا یادش میرود چقدر با دفترش بیگانه شده!آنقدر ذوق میکند که یادش میرود شوق های دنیای کاغذ نویسش را!خواست بهار باشد.نه سفید سفید نه سبز سبز نه زرد زرد فقط بهار باشد قاطی تمام فصل ها که حالا فقط سمبل شان زمستان است!دوست دارد که یادش برود سیاهی های روی کاغذ و دوست دارد یادش نرود مجازی های آن دنیای اینترنتی که بهار زمستانی اوست!نه! طلوع بهار زمستانی اوست.

/ 5 نظر / 14 بازدید
هم کلاسی

سلام همای عزیز. دل تنگ می شم می بینم که داری مثل سیاست مدار ها سعی می کنی رای کسب کنی. تمرین لجاجت کردیم ما / به زور هم شده خندیدیم به هر کس که موافق بود و دل بستگی پاداش مخالفت بود برای ما / تو و نرگس (دست کم توی جمع ما) تحسین من را / اشتیاق من را به بهای خندیدن/ دفاع کردن/ لجبازی به دست آوردید. هر کس هر جه گفت درباره ی هر چی/ اشتباه کرد حتا وقتی که گفت هما هم کلاسی خوبی هست یا نیست. بگذر از تحسین / بگذر از تقبیح. ما کمی اون طرف تر منتظریم هم کلاسی.

classmate

"WORLD" correct it

فاطمه

هما گیج شدم خوندم .[سوال]

نرگس

سلام سلام سلام .....به بهترین همای دنیا...که قراره چند روزه دیگه...با یه کوله باری از حیات ..بیادو ترانه ای که خدا توی گوشش زمزمه کرده برامون بخونه....وما پا به پای تو شادی میکنیم و هم صدا با هم فریاد میزنیم که "آری..هنوز زندگی سرشار از حیات در وجودمان میتپد...و ما بی صبرانه منتظر فرداهایی هستیم که دست در دست هم خوشبختی را طی کنیم.." آمدنت را پیشتر از هر کسی تبریک میگویم و با نفسی که حبس در سینه دارم مشتاقانه منتظرم تا تو همچنان بهترین بمانی....